1403/04/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه ی پنجمین اندیس حسابی - هندسی در گراف ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اندیس حسابی - هندسی پنجم، اندیس حسابی - هندسی عمومی، گراف مولکولی، نانو لوله، نانو توری
سال 1399
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد راهنما)، منیره رضایی(دانشجو)

چکیده

اندیس های توپولوژیکی یکی از مباحث بین رشته ای است که برای بررسی ساختار مولکولی و شناخت خواص شیمیایی مواد، نانو مواد و داروها به آزمایش های زمان بر و پر هزینه استفاده می شود. در این پایان نامه، پنج اندیس توپولوژیکی مشهور به اندیس های حسابی- هندسی و کاربردهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است و کران پایین و بالای این اندیس ها برای چند کلاس از گراف ها محاسبه شده اند.