1403/04/02
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مسأله ی معمای زندانی در قالب یک مدل سرطان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی های تکاملی، فرآیند موران، مسأله معمای زندانی، مدل سرطان
سال 1398
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، علی محمد نظری(استاد مشاور)، مهدی اشرفی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ضمن آشنایی مختصر با بیماری سرطان، به معرفی مدل های کلاسیک تخمین رشد تومور نظیر مدل های نمایی، گومپرتز، لجستیک، برتالانفی و ... می پردازیم و آن ها را روی داده های واقعی با یکدیگر مقایسه می کنیم. در ادامه روش جدیدی که در آن رشد تومور بر پایه رقابت سلول های سالم و سرطانی در کسب اکسیژن، مواد مغذی و فضای فیزیکی بنا نهاده شده توضیح داده می شود و با رویکرد نظریه بازی های تکاملی و با استفاده از فرآیند موران رشد سلول های سرطانی شبیه سازی می شود.