1402/12/07
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی درمان ترکیبی سرطان با تأکید بر تقویت سیستم ایمنی توسط نظریه بازی های تکاملی (مطالعه موردی: سرطان سینه)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی های تکاملی، سرطان سینه، سیستم ایمنی، مهار کننده های نقاط وارسی، مهار کننده های آروماتاز، متاستاز، رگرسیون
سال 1399
پژوهشگران مجید کمیجانی(استاد مشاور)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، مریم ترابی(دانشجو)

چکیده

هدف از این پایان نامه ارائه مدل ریاضی مبتنی بر تئوری بازی تکاملی است که همزمان، مهار بار تومورهای سرطانی و کاهش خطر متاستاز را از طریق ترکیبی از روش های درمانی مختلف در نظر می گیرد. در این مدل، با توجه به عوارض جانبی شیمی درمانی، در روش های درمانی بیشتر بر سیستم ایمنی بدن تأکید می شود.