1403/03/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هزینه بی نظمی در بازی ساخت شبکه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی ساخت شبکه، تعادل نش، هزینه بی نظمی، هزینه ساخت، هزینه کاربرد.
سال 1396
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، مریم کوچکی(دانشجو)، بهنام سپهریان(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، هزینه بی نظمی و ساختار تعادل در بازیهای ساخت شبکه را مورد بررسی قرار میدهیم و دو شکل عمومی از بازیهای ساخت شبکه را معرفی می کنیم و در هر مورد هزینه بی نظمی را بررسی می کنیم. اگر 0273n همه گرافهای تعادل، درخت هستند و در نتیجه هزینه بی نظمی ثابت است و در بازی ساخت شبکه با نرم بی نهایت برای a>129 همه گرافهای تعادل، درخت هستند لذا هزینه بی نظمی ثابت است.