1403/04/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر بازی ساخت شبکه و اصالح اثبات برخی از قضایا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
درخت تعادل نش، نظریه بازیها، طراحی شبکه، هزینه ساخت، هزینه استفاده.
سال 1396
پژوهشگران عاطفه دریس ، مهدی سهرابی حقیقت

چکیده

بازی ساخت شبکه برای طراحی یک حالت پایدار در شبکههایی مورد استفاده قرار میگیرد که اجزای شبکه برای رسیدن به منافع خود به صورت خودخواهانه با دیگر اجزا رقابت میکنند. فرض کنید n تعداد نودهای شبکه و a هزینه ایجاد ارتباط بین نودها باشد. حدس زده میشببودکه برای n ≤ a، هر تعادل نش یک درخت است. در این مقاله به بررسی مفاهیم بازی ساخت شبکه پرداخته میشود و ضمن مرور قضایا و نتایج پیشین به اثبات برخی از قضایایی که اثبات ارائه شده برای آنها صحیح نبوده است میپردازیم.