1403/04/30
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Analysis of the technical and economic aspects of gas engine heat pumps in various climates in Iran Seyed alireza Mostafavi, Mohammad Khalili, Ramtin Hajarian, Hossein Moghadamrad (2024)
Experimental and numerical analysis of the effective parameters on desalinated water flow in a stepped solar still Mohammad Khalili, Seyed alireza Mostafavi, Behrad Karimi, Mohammadreza Ghaderi (2024)
Design and fabrication of a heat pipe and thermoelectric cooler-based food delivery box for vehicles Seyed alireza Mostafavi, Mohammad Khalili, Seyed Saeed Keshvari Tabatabaei, Hossein Moghadamrad (2024)
طراحی و ساخت محفظه گرمایشی - سرمایشی با استفاده از انرژی اتلافی وسایل نقلیه سید سعید کشوری طباطبائی، سید علیرضا مصطفوی، محمد خلیلی (1402)
بررسی و مقایسه عملکرد حرارتی ترموسیفون با سیال‌های ‌عامل و درصد پرشدگی مختلف فرزانه سادات کشوری طباطبائی، محمد خلیلی، سید علیرضا مصطفوی (1402)
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار خطوط انتقال نفت مجید سلامی، امیرحسین ابوالمعصومی، سید علیرضا مصطفوی، محمود رضا عطیفه (1402)
Multi-Objective Optimization of Metal Hydride Hydrogen Storage Tank with Phase Change Material Seyed alireza Mostafavi, zahra hajabdollahi, Adrian Ilinca (2022)
Analysis of the effects of forced convective heat transfer to reduce the efficiency of heaters of gas pressure reducing stations Davood Shafiee, Seyed alireza Mostafavi, saeid jafari mehrabadi, Davood Toghraie (2022)
مدلسازی عددی کوره های پخت شیشه سکوریت و بهینه سازی آن براساس الگوریتم ژنتیک مهدیس دادستان، سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1400)
بررسی عددی و تجربی تأثیر احداث بزرگراه امیرکبیر ) 55 متری( در شهر اراک بر میزان کاهش آلودگی هو ا سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، علی کریمی، سیاوش صالح فرد (1400)
Simulation of Buried Natural Gas Pipelines and Determination of Optimum Safe Depth zahra joneidi, Seyed alireza Mostafavi, Mohammadreza Motahari (2020)
مطالعه تجربی آلودگی هوا در شهر ساوه و ارائه راهکار برای کاهش آن سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، جاوید زمانی (1398)
The discrete heat source approach to dust cloud combustion Mehdi Bidabadi, saeedreza zadsirjan, Seyed alireza Mostafavi (2014)
An Analytical Model for Flame Propagation through Moist Lycopodium Particles with Non-unity Lewis Number Mehdi Bidabadi, Seyed alireza Mostafavi, F Faraji Dizaji, Hosain Beidaghy Dizaji (2014)
مقاله ارائه‌شده
طراحی و ساخت محفظه دومنظوره هوشمند، با استفاده ازبازیافت حرارت اتلافی سید سعید کشوری طباطبائی، محمد خلیلی، سید علیرضا مصطفوی، فرزانه سادات کشوری طباطبائی (1401)
بررسی و مقایسه عملکرد حرارتی ترموسیفون با سیال‌کاری مختلف فرزانه سادات کشوری طباطبائی، محمد خلیلی، سید علیرضا مصطفوی، سید سعید کشوری طباطبائی (1401)
طراحی پره توربین بادی محور افقی با استفاده از تئوری مومنتم المان پره سید سجاد شکوه، شهاب مرادی کلارده، سید علیرضا مصطفوی (1400)
Investigation of vehicle air pollution of NOx in Arak city Ali Dadsetan, Seyed alireza Mostafavi, Hamed Safikhani (2019)
Study of NOx dispersion in Arak city سیاوش صالح فرد، سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1398)
بررسی فنی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) در کارخانه نساجی زهره قشلاقی، سید علیرضا مصطفوی، احسان سوری (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی سیستم بازیافت انرژی برای ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت با استفاده از پمپ سانتریفوژ بعنوان توربین امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، سید علیرضا مصطفوی، محمود رضا عطیفه (1401)
طراحی و ساخت یک ترموسیفون نوین با مسیر مجزای مایع و بخار به منظور بهبود عملکرد سید علیرضا مصطفوی، محمد خلیلی، فرزانه سادات کشوری طباطبائی (1400)
بررسی تاثیر طرح 55 متری بر آلودگی هوای شهر اراک سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، علی کریمی (1399)
مدلسازی عددی و جامع آلودگی هوای شهر اراک حامد صفی خانی، سید علیرضا مصطفوی، سیاوش صالح فرد (1398)
بررسی عددی تاثیر وسائل نقلیه بر آلودگی هوای شهر اراک حامد صفی خانی، سید علیرضا مصطفوی، علی دادستان (1398)
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت سید علیرضا مصطفوی، امیرحسین ابوالمعصومی، مجید سلامی (1394)
بهینه سازی، طراحی و ساخت پره توربین بادی محور افقی با توان 20 کیلو وات احسان سوری، علی جباری، سید علیرضا مصطفوی (1394)
عنوان پایان نامه: کنترل ارتعاشات ورق کامپوزیتی FGM مستقر بر بستر ویسکوالاستیک کوروش خورشیدی، سید علیرضا مصطفوی، حامد ایزدپناه (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی آلودگی هوا در شهر اراک و ارائه راهکار جهت کاهش آن سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1398)
تحلیل و بررسی خستگی کم چرخه مخازن تحت فشار تحت بارهای دینامیکی مجتبی ذوالفقاری، کوروش خورشیدی، سید علیرضا مصطفوی (1394)
طراحی پایه یک اسلحه گازی یک مرحله ای سید علیرضا مصطفوی، مجتبی ذوالفقاری، کوروش خورشیدی (1393)
تاثیر محیط حرارتی بر پارامتر فرکانسی ورقهای الاستیک کوروش خورشیدی، مجتبی ذوالفقاری، سید علیرضا مصطفوی (1393)