1403/01/29
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی بهبود راندمان حوضچه های چربی گیر APIپالایشگاه ها با استفاده از روغن-روب دیسکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
حوضچه API، روغن روب های دیسکی، افزایش بازدهی، جنس دیسک، دور دیسک ها
سال 1396
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی

چکیده

حوضچه های API مستقر در واحدهای پساب پالایشگاهی با مشکلاتی مواجه است به طوریکه میزان روغن موجود در خروجی حوضچه زیاد می باشد. از این رو استفاده از یک سیستم دیگری با راندمان جداسازی بالاتر باعث خواهد شد تا هزینه های جداسازی در پائین دست کمتر شده و امکان فرآوری آب بیشتر شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه تأثیر استفاده ازروغن روب های دیسکی در حوضچه های تصفیه آب پالایشگاهی است که نحوه عملکرد و میزان کارایی این نوع روغن روب ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باتوجه به نبود اطلاعات کافی جهت نصب و راه اندازی این تجهیز در حوضچه های API، در ابتدا می بایست مدل آزمایشگاهی آن ساخته شود. یک نمونه آزمایشگاهی در پالایشگاه نفت پارس ساخته شده و به منظور شبیه سازی تجهیز و افزایش راندمان آن، آزمایش های مختلفی نظیر جنس دیسک های بکار برده شده، تغییرات دمایی روغن، دور مفید چرخش دیسک ها و فاصله دیسک ها با مانع پشتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج استخراج شده بیانگر این است که دیسک آلومینیومی با دور پائین 12 دور بر دقیقه بیشترین راندمان را خواهد داشت و هر چه فاصله دیسک ها تا لبه انتهایی حوضچه کمتر باشد سکون بیشتری حاصل شده و راندمان افزایش خواهد یافت. در نهایت استفاده از روغن روب دیسکی در حوضچه ها پیشنهاد می شود که تحقیقات بیشتری برای طراحی و ساخت نمونه صنعتی مورد نیاز است.