1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی پره توربین بادی محور افقی با استفاده از تئوری مومنتم المان پره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری مومنتم المان پره، پره توربین بادی محور افقی، طراحی پره
سال 1400
پژوهشگران سید سجاد شکوه ، شهاب مرادی کلارده ، سید علیرضا مصطفوی

چکیده

با توسعه اقتصاد و افزایش سریع جمعیت جهانی، راهبرد تامین انرژی یکی از مهم ترین عوامل ضروری برای بقا و توسعه کشورها است که در دهه های اخیر انرژی باد بخش مهمی از آن محسوب می شود. بنابراین در مقاله حاضر به بررسی و طراحی پره توربین بادی محور افقی با توان kW20 پرداخته شد. در این راستا برای تعیین پارامترهای مختلف طراحی از الگوریتم تکرار شونده عددی برنامه نویسی شده در نرم افزار متلب بر اساس تئوری مومنتم المان پره استفاده گردید. جهت بررسی استفاده Q-Blade عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل و په از نرم افزار انتخاب شد که بیش تر در387 E شد. ایرفویل استفاده شده از نوع طراحی توربین های بادی کوچک استفاده می شود . در این پژوهش ضریب توان و تراست، زاویه حمله، نیروی لیفت و در، عامل القای محوری و مماسی و در نهایت بیشترین ضریب لیفت به در، در هر کدام از المان های پره محاسبه شد. همچنین بیشترین سرعت دورانی پره توربین بادی طراحی شده با توجه به انتخاب سرعت نوک پره m/s 15 و شعاع پره m7 برابر با rpm 20.4 بدست آمد. حداکثر طول وتر پره مربوط به شعاع m1 می باشد که برابر با m0.95 است.