1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آلودگی هوا در شهر ساوه و طرح مطالعات کاهش آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، ذرات معلق، فضای سبز، زیرگذر، خودروهای سنگین
سال 1394
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی

چکیده

میزان ذرات معلق 5/2 میکرومتر و NOx از میزان استاندارد بیشتر است که مشاهده نقشه شهر ساوه موید این نکته است که محل نصب دستگاه سنجش آلودگی در میدان آزادی نقطه اتصال مسیر پرتردد داخل شهر ساوه است. نتایج تحلیل نیز نشان داد که تولید آلایندگی در حالت ایستا بیشتر بوده و لذا چراغ قرمز و توقف خودروها، افزایش میزان این آلاینده ها را منجر خواهد شد. لذا احداث یک زیرگذر در محل میدان آزادی باعث کاهش میزان توقف خودروها، روان شدن ترافیک و در نتیجه کاهش میزان آلاینده های مذکورخواهد شد. از دیگر عواملی که باعث افزایش میزان آلایندگی در این نقطه خواهد شد ورود خودروهای سنگین به داخل شهر خواهد شد که میزان آلایندگی در داخل شهر و همچنین پشت همین چراغ قرمز افزایش داده و لذا ممنوعیت ورود این خودروها به داخل شهر ساوه ضروری است و قطعا باعث کاهش میزان آلایندگی خواهد شد. لذا احداث جاده کمربندی جدید در این شهر نیز در کنار ممنوعیت ورود خودروهای سنگین باید هر چه سریعتر مدنظر قرار گیرد.