1403/01/29
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت یک ترموسیفون نوین با مسیر مجزای مایع و بخار به منظور بهبود عملکرد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
لوله گرمایی، همراه بردگی، خشک شدگی، درصد پرشدگی، مقاومت حرارتی کل
سال 1400
پژوهشگران محمد خلیلی(استاد راهنما)، سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)، فرزانه سادات کشوری طباطبائی(دانشجو)

چکیده

لوله گرمایی دارای مزیت هایی از جمله قابلیت هدایت حرارتی بالا، انتقال حرارت هم دما، قابلیت اطمینان بالا، تعمیرات و نگهداری آسان و غیره می باشد. این وسیله نسبت به ابزارهای دیگر انتقال گرما محدودیت های کمتری دارد، می توان بیان کرد که به طور خاص عملکرد حرارتی و محدودیت همراه بردگی لوله گرمایی، یکی از پارامترهای مهم طراحی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد حرارتی و محدودیت همراه بردگی برای یک لوله گرمایی ترموسیفون جدید نوع (T2) با جداکننده مایع-بخار در مقابل لوله گرمایی ترموسیفون مستقیم نوع (T1)، از جنبه تئوری و تجربی بود. به همین منظور یک لوله گرمایی به طول mm 1000 با قطر داخلی mm20 در این آزمایش استفاده شد که برای غلبه بر محدودیت همراه بردگی آن، نوع جدیدی از لوله گرمایی طراحی و ساخته شد، در این نوع لوله گرمایی مسیر حرکت مایع و بخار از یکدیگر جدا شدند. همچنین برای نیل به این مقصود و بررسی عملکرد حرارتی لوله گرمایی ترموسیفون ها سه سیال اتانول، آب مقطر و متیل استات به عنوان سیال کاری مورد استفاده قرار گرفتند. بعلاوه پارامترهای توان ورودی (300