1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر طرح 55 متری بر آلودگی هوای شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، اراک، پخش، خودرو، صنعت، ، NOx ،CO ، SO2
سال 1399
پژوهشگران حامد صفی خانی(استاد راهنما)، سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)، علی کریمی(دانشجو)

چکیده

در سال 2009 اراک در رتبه 71 آلوده ترین شهرهای جهان قرار داشته است. هوای اراک ازنظر داشتن عوامل آلوده کننده از پایتخت ایران آلوده تر است. ورود حجم زیادی از آلودگی ها به این شهر نشان می دهد که درصد بالایی از آلودگی در شهری با وسعت کم متمرکزشده است و این حجم از آلودگی هم برای انسان و هم برای محیط زیست بسیار خطرناک است. به منظور کاهش آلودگی هوای شهر، دولت ایران در سال 2007 طرحی با نام طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک را تصویب کرد. در این طرح جامع، طرحی به نام 58 متری تصویب شده است که شرق و غرب اراک توسط خیابانی به هم متصل می شود. در این مقاله تاثیر این خیابان بر میزان کاهش آلایندگی بررسی شده و نتایج بیانگر آن است که برای آلاینده ناکس 2.75 درصد کاهش، برای مونو اکسید کربن 4 درصد کاهش مشاهده شده و برای دی اکسید گوگرد بدون تغییر حاصل شده است. در نتیجه این طرح هیچ گونه بهبودی در کاهش آلایندگی هوا در سطح شهر اراک را منجر نخواهد شد.