1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت منیپولیشن سه بعدی نانو ذرات زیستی کروی به روش آماری ای-فست
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آنالیز حساسیت، منیپولیشن سه بعدی، نانوذرات زیستی، روش ای-فست
سال 1396
پژوهشگران معین طاهری ، سید علیرضا مصطفوی

چکیده

به منظور محاسبه ی دقیق نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن بایستی اثرگذاری فاکتورهای مختلف ورودی بر فاکتورهای خروجی را مورد بررسی قرار داد. یکی از روش های دقیق در آنالیز حساسیت روش آنالیز حساسیت آماری ای-فست می باشد. پیش از این تحقیقاتی در رابطه با اثرگذاری فاکتورهای مختلف بر منیپولیشن دوبعدی با استفاده از روش های مختلف گرافیکی، دیفرانسیلی و آماری صورت پذیرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری ای-فست اثر شش فاکتور ابعادی شامل طول تیرک، عرض تیرک، ضخامت تیر، ارتفاع سوزن، شعاع ذره و شعاع نوک سوزن، بر هشت پارامتر خروجی شامل نیروی بحرانی لغزش در راستای محور x، غلتش حول محور x، لغزش در راستای محور y، غلتش حول محور y، و زمان بحرانی لغزش در راستای محور x، غلتش حول محور x، لغزش در راستای محور y، غلتش حول محور y، در منیپولیشن سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.