1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت سیستم ترکیبی هوشمند لوله های نوری و نور مصنوعی جهت افزایش کیفیت نوردهی در ساختمان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
لوله نوریی، پانل برش لیزری، آردوینو، سرو موتور، فوتوسل، شدت روشنایی
سال 1397
پژوهشگران آرش فره وشی(دانشجو)، سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)، احسان سوری(استاد راهنما)

چکیده

لوله نوریی به سیستمی گفته می شود که نور خورشید را به نقاط فاقد تابش طبیعی آفتاب در درون ساختمان انتقال می دهد. نور خورشید از یک جمع کننده شفاف عبور می کند، سپس توسط لوله های نوری که دارای سطح صاف و صیقلی هستند هدایت می شود. سطح صیقلی باعث انعکاس نور خورشید میگردد. در داخل اتاق نور از طریق یک وسیله نیمه شفاف به صورت یکنواخت می تابد. لوله های نوری می توانند با نور مصنوعی جایگزین شده و مصرف سالیانه انرژی یک ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند. در بسیاری از موارد لوله های نوری می توانند تمام روشنایی یک فضای داخلی را فراهم کنند. در این پژوهش ابتدا به تاثیرات نورطبیعی بر جنبه های مختلف زندگی پرداخته شد. سپس با معرفی لوله های نوری، انواع سیستم های روشنایی خورشیدی بر مبنای لوله های نوری و لزوم کنترل پذیری نور انتقالی توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن با طراحی و ساخت یک سیستم ترکیبی لوله-نوری و نور مصنوعی به همراه یک دریچه محدودکننده، اقدام به کنترل نور انتقالی توسط لوله نوریی مورد آزمایش گردید.