1403/01/29
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی انرژی هیترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز با درنظر گرفتن پارامترهای عملکردی مانند ترکیب، فشار و دمای گاز طببعی ورودی به هیتر و تغییرات سالیانه دبی گاز عبوری از هیتر و دمای محیطی محل نصب هیتر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
هیتر، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، دبی گاز، دمای محیط، هندسه
سال 1396
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی

چکیده

در این پژوهش در ابتدا توضیحاتی در مورد ایستگاه های تقلیل فشار گاز و هیترهای آن داده شده است، سپس با استفاده از مدل سازی انجام شده در پروژه " بررسی میزان مصرف انرژی در هیترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز استان مرکزی و اعتبارسنجی نرم افزار تهیه شده در چند ایستگاه تقلیل فشار"، نوع رفتار پارامترهای هندسی شامل طول کویل، تعدا پاس آتشدان، قطر داخلی کویل، تعدا پاس های ورودی، شعاع خارجی هیتر، طول هیتر، شعاع پشم شیشه عایق کننده، قطر دودکش و طول آن برای این ایستگاه تقلیل فشار گاز بر بازدهی کلی و مصرف سوخت این هیترها نشان داده شد. سپس به آنالیز حساسیت این پارامترها پرداخته شده است که این آنالیز حساسیت نشان می دهد که از میان پارامترهای هندسی مقدار طول و قطر دودکش بیشترین تأثیر در بین پارامترهای هندسی بر بازدهی کلی و مصرف سوخت این هیترها دارند. سپس با استفاده از روابط الگوریتم ژنتیک اقدام به بهینه سازی هندسه ی این ایستگاه‎های تقلیل فشار گاز شده است که نتایج بهینه سازی برروی سه ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت های 20000، 30000 و 60000 نشان می دهد که تنها با تغییر هندسه می توان بازدهی میانگین این ایستگاه ها را که کمتر از 35 درصد می باشد به بالای 80 درصد افزایش داد. بنابراین استفاده از هندسه بهینه به منظور افزایش بازدهی می تواند موجب کاهش چشم گیر مصرف سوخت هیترها و صرفه جویی در هزینه های سوخت، آلودگی کمتر محیط زیست و افزایش بازدهی هیترها شود.