1403/02/02
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی تاثیر وسائل نقلیه بر آلودگی هوای شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، اراک، خودرو، صنعت، مدلسازی
سال 1398
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)، حامد صفی خانی(استاد راهنما)، علی دادستان(دانشجو)

چکیده

هدف از این مدلسازی تعیین وسایل نقلیه بر آلودگی هوای شهر اراک می باشد. شهر اراک از جمله شهرهای صنعتی و پر جمعیت ایران بوده و بدلیل بافت قدیمی شهری و تعداد خودروی زیاد دچار معزل ترافیک می باشد. در این پژوهش خیابان های پرتردد که دچار ترافیک هستند در ساعات پیک ترافیک مدلسازی شده و غلظت آلاینده های NOx ، CO،PM2.5 و SO2تولیدی توسط وسایل نقلیه در طول یک سال با توجه به شرایط هوایی مختلف مدلسازی شده است. در این مطالعه از داده های هوا شناسی به صورت سینوپتیک و داده های جو بالا و نقشه های توپوگرافی و اطلاعات منابع متحرک به طور همزمان استفاده شده است. برای بررسی میزان انتشار آلودگی وسایل نقلیه از اطلاعات ترافیکی چون نوع خودرو ، تعداد خودرو و کیفیت عبور و مرور در خیابان مربوطه در آن اعمال می شود. نتایج نشان داد که غلظت NOx ناشی از وسایل نقلیه در 500 ساعت از سال بالاتر از استاندارد است.تعداد ساعات آلوده آلاینده Pm2.5 240 ساعت بوده و غلظت آلاینده CO در 70 ساعت از سال فراتر از استاندارد می باشد.