1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تجربی، اقتصادی و زیست محیطی روشهای روشنایی طبیعی به ساختمان های آموزشی و دانشگاهی به وسیله ی بسط نمونه های موفق اجرا شده در ایران و جهان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روشنایی، خورشید، لوله نوری، مصرف انرژی، گازگلخانه ای،
سال 1398
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، محمد مهدی اسماعیلی

چکیده

در این نوشتار با بررسی راهکار های مختلف تامین روشنایی ساختمان ها با استفاده از نور خورشید و عملیاتی سازی یکی از بهینه ترین روش ها نشان دادیم که می توان از نور خورشید برای تامین نورکافی مورد نیاز برای فعالیت های انسانی در ساختمان بهره برد. در صورت عملیاتی سازی این پروژه در ابعاد بزرگ، محاسبات اقتصادی و زیست محیطی نیز مدت بازگشت سرمایه ی مناسب، ایجاد مزیت اقتصادی به وسیله ی کاهش نیاز به سرمایه گذاری در تولید برق و همچنین کاهش چشمگیر در مصرف سوخت نیروگاه ها و نهایتا تاثیر بسیار مطلوب در کاهش انتشار گاز های گلخانه ای را نشان می دهند.