1403/02/02
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی عددی و جامع آلودگی هوای شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، اراک، صنایع، خودرو، مدلسازی
سال 1398
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)، حامد صفی خانی(استاد راهنما)، سیاوش صالح فرد(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق مدل سازی جامع آلودگی شهر اراک برای آلاینده های NOx ،CO ، SO2 انجام شده است. این تحقیق شامل تمامی منابع آلاینده ثابت و متحرک موثر بر آلودگی شهر اراک می باشد عوامل ثابت شامل دودکش های صنعتی و عوامل متحرک شامل وسایل نقلیه و تردد آنهاست. عوامل دیگری مانند ویژگی های سطح زمین و ویژگی های جوی منطقه مورد نظر در چگونگی پخش آلاینده تاثیر دارند که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند. محدوده بررسی 50 کیلومتر بوده است. در نهایت با توجه به داده های اندازه گیری شده توسط دستگاه های محیط زیست صحه گذاری شده است، در گزارش نهایی میتوان استنباط کرد که اراک در برخی نقاط مورد بررسی دارای آلودگی چندین برابری حالت استاندارد می باشد.