1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی خستگی کم چرخه مخازن تحت فشار تحت بارهای دینامیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
تخمین عمر، رچتینگ، شیک دان، بارگذاری سیکلی، دایرکت سیکلیک
سال 1394
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، سید علیرضا مصطفوی ، کوروش خورشیدی

چکیده

در سالهای اخیر موضوع رقابت و حساسیت در عمل کرد بسیاری از اجزای سازه ای موجب شده موضوع تخمین عمر سازه در کانون توجه مهندسان طراح قراد گیرد. در رویکرد مرسوم به منظور تعیین اجزای سازه ای به دست آوردن نمودارهای N-S ضروری است. در این رویکرد آزمایش ها باید به گونه ای تعریف گردد که قطعه مورد نظر مطابق واقع تحت بار و شرایط مرزی قرار گیرد که در بیشتر موارد بسیار وقت گیر و هزینه بر می باشد. علاوه بر این در برخی موارد آزمایش تحت شرایط واقعی امکان پذیر نیست. دراین تحقیق فرآیند سخت شوندگی سیکلی برای یک مخزن تفنگ گازی شبیه سازی گردید ...