1403/02/29

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و اعتبارسنجی آن از دیدگاه کاربران محمد سیفی، محسن باقری، سعید شاه حسینی، زهرا بساکی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته