1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی تحصیلی وخلاقیت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس متوسطه شهرکرد کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سواد اطلاعاتی ، خودکارآمدی ، خلاقیت
سال 1393
پژوهشگران لیدا قاسمی(دانشجو)، منصور عبدی(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی تحصیلی وخلاقیت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس متوسطه شهرکرد کرمانشاه بوده است .