1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مدارس هوشمند بر خلاقیت ،انگیزس تحصیلی و سواداطلاعاتی دانش آموزان دخنر سال سوم متوسطه شهر اراک سال تحصیلی 94-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدارس هوشمند ،خلاقیت ،انگیزس تحصیلی و سواداطلاعاتی
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر خلاقیت ،انگیزس تحصیلی و سواداطلاعاتی دانش آموزان دخنر سال سوم متوسطه شهر اراک سال تحصیلی 94-93 انجام شد...