1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازیهای رایانه ای-مهارت های اجتماعی -پیشرفت تحصیلی -
سال 1394
پژوهشگران زهرا دریکوند ، محمد سیفی ، سعید موسوی پور

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود