1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر روش های آموزشی مبتنی بر تکنولوژی آموزشی مسئله محور و توضیحی بر میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان کارنشاسی تکنولوژوی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 88-89
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تکنولوژی آموزشی، روش تدریس مسئله محورتوضیحی، نگرش به درس ، پیشرفت تحصیلی
سال 1389
پژوهشگران وحید سالاری(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد راهنما)، منصور عبدی(استاد مشاور)

چکیده

مقایسه تاثیر روش های آموزشی مبتنی بر تکنولوژی آموزشی مسئله محور و توصیفی بر میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان کارنشاسی تکنولوژوی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 88-89 بوده است.