1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه انگیزش پذیرش نوآوری های آموزشی با سواد اطلاعاتی ( اینترنتی ) و هوش فرهنگی مدیران مدارس متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان اراک در سال تحصیلی 93-94
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پذیرش نوآوری ،سواد اطالعاتی
سال 1395
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، اکرم کریمی(دانشجو)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پ‍ژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش پذیرش نوآوری باسواد اطلاعاتی و هوش فرهنگی مدیران مدارس متوسطه شهر اراک بوده است .