1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بخشی دور روش آموزش چند رسانه ای و سنتی بر مهارت کنترل پرخاشگری دانشجویان دختر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 88-89
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
چند رسانه ا ی، روش آموزش سنتی ، کنترل پرخاشگری
سال 1389
پژوهشگران فرشته عیس خانی(دانشجو)، منصور عبدی(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی دور روش آموزش چند رسانه ای و سنتی بر مهارت کنترل پرخاشگری دانشجویان دختر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 88-89 بوده است .