1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای آموزشی شبکه آموزش ایران بر اساس هدف، مخاطب و محتوا در سال 1391
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تلویزیون آموزشی، الگوی ایندیانا، تحلیل محتوای کمی، سازه های فنی، فیلم آموزشی
سال 1392
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، حکیمه سلحشوری(دانشجو)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای آموزشی شبکه آموزش ایران بر اساس هدف ، مخاطب و محتوا انجام گرفته است در این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش برنامه های فصل تابستان 91 شبکه آموزش ایران است ، که از طریق نمونه گیری تصادفی 21 روز به عنوان نمونه انتخاب شدند ؛ ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود . برای تحلیل داده ها از روش آماری خی دو(2ᵡ) استفاده شد.....