1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله و مقابله با استرس به دو روش سنتی و کارگاهی بر کاهش گرایش به اعتیاد در دانشجویان پسر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 91-92
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش مهارت حل مسئله ، مقابله با استرس گرایش به اعتیاد
سال 1392
پژوهشگران عاطفه شریعتی(دانشجو)، منصور عبدی(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله و مقابله با استرس به دو روش سنتی و کارگاهی بر کاهش گرایش به اعتیاد در دانشجویان پسر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 91-92 می باشد.