1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر آموزش هنر کار دستی بر تصویر سازی ذهنی، درک بینایی وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دخترپایه اول ابتدایی شهرهندودر سال تحصیلی 94-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش هنر -تصویر سازی ذهنی، درک بینایی وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش هنر کار دستی بر تصویر سازی ذهنی، درک بینایی وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دخترپایه اول ابتدایی شهرهندودر سال تحصیلی 94-93 انجام شدو...