1403/04/02
صغری اکبری چرمهینی

صغری اکبری چرمهینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7025-0203
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35745489900
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
زبان اول یا دوم؟ گزینش زبانی دوزبان هها به هنگام پردازش هیجان شادی مرضیه صمیمی فر، سحر بهرامی خورشید، صغری اکبری چرمهینی (1403)
Construction and Validation of Adolescent Psychological Pathology Inventory in Cyberspace فائزه ادیب نیا، مهرداد کلانتری، صغری اکبری چرمهینی (1401)
Divergent and Convergent Thinking Abilities in Multiple Sclerosis Patients Fatemeh Ayoobi, Soghra Akbari charmihani (2022)
مقایسه روند تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1401)
سوگیری های شناختی درطول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران صغری اکبری چرمهینی، مهدی مولایی یساولی، محسن نظری فر، شهناز شهرجردی (1400)
تأثیر وانمود کردن ژست قدرت بالا و ژست قدرت پایین بر آستانه درد دانشجویان عطیه سادات هاشمی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، صغری اکبری چرمهینی (1400)
ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی چک لیست تنظیم هیجانی – نسخه والدین مهدیه شفیعی تبار، صغری اکبری چرمهینی، مهدی مولایی یساولی (1399)
ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی آزمون خالقیت تداعیهای دور )تفکر همگرا‎(‎ صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدی مولایی یساولی (1399)
ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی آزمون خالقیت تداعیهای دور )تفکر همگرا( صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدی مولایی یساولی (1398)
مقایسه عملکردهای شناختی در سیر اعتیاد: از تمایل تا ترک مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
The neural correlation of sustained attention in performing conjunctive continuous performance task: an event-related potential study Amin Behzadnia, Farnaz Ghasemi, Soghra Akbari charmihani, Zahra Tabanfar, Athena Teymourtash (2018)
Relations between a laboratory-based sustained attention task and traffic violations in an Iranian sample of drivers Soghra Akbari charmihani, Despina Stavrinos, Caitlin N. Pope, Amin Behzadnia (2018)
کنترل شناختی دو گروه نوجوانان دارای تمایل زیاد و کم به اعتیاد: یک مطالعه ی مقایسه ای صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، تورج سپهوند (1397)
The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Prediction of the Features of Borderline Personality in University Students Mahdiyeh Shafiei tabar, Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad, Azar Nadi (2017)
هوش معنوی و مهارت حل مسئله مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1396)
EEG Activities and the Sustained Attention Performance Amin Behzadnia, Majid ghashoni, Soghra Akbari charmihani (2017)
بررسی تحولی هوش معنوی( از نوجوانی تا سالمندی) مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1395)
تجربیات مذهبی در آیینه علوم شناختی و اعصاب: مروری بر تحقیقات انجام شده مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)
Learning Styles and Academic Performance of Students in English as a Second-Language Class in Iran Soghra Akbari charmihani, Ali Ghanbari, M Ghanbari talab (2013)
More creative through positive mood ? Not everyone! Soghra Akbari charmihani (2012)
مقاله ارائه‌شده
بررسی نقش پیش بین تاب آوری و واکنش پذیری هیجانی در سلامت روان نوجوانان مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1396)
COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON TENDENCY TO RISKY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE CONTROL AND BILINGUALISM Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON TENDENCY TO RISKY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE CONTROL AND BILINGUALISM Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
بررسی رابطه بین توجه پایدار و تخلفات رانندگی صغری اکبری چرمهینی، امین بهزاد نیا (1394)
Positive Mood and Creative Thinking Soghra Akbari charmihani (2015)
Positive Mood and Creative thinking Soghra Akbari charmihani (2015)
Cognitive Control of Creativity Soghra Akbari charmihani (2013)
رابطه و ابعاد شخصیت و خلاقیت صغری اکبری چرمهینی (1391)
نقش تفکر خلاق بر کنترل شناختی خلاقیت صغری اکبری چرمهینی (1391)
کتاب
پیری مغز مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1399)
نوروفیدبک و بازتوانی شناختی صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1398)
مغز معنوی مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
رشد مغز مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
مغز توجوان صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
نقش برنامه درسی پنهان در تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه اراک بهمن یاسبلاغی شراهی، صغری اکبری چرمهینی، فاطمه کیشانیان (1399)
نقش عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خنداب سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، خدیجه سلیمی (1398)
اثربخشی آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد زمینه_محور بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس دانش آموزان دوم ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، مریم ثابتی راد (1398)
اثربخشی آموزش به روش یادگیری معکوس بر نگرش به درس و روحیه پرسشگری دانش آموزان دوره ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، ناهید رمضانی (1398)
تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های سلامت روان صغری اکبری چرمهینی، سعید موسوی پور، فرشته سهرابی لر (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی ویژگی های روان سنجی فرم والد چک لیست تنظیم هیجان مهدیه شفیعی تبار، مهدی مولایی یساولی، صغری اکبری چرمهینی (1398)
ساخت و اعتبار یابی نسخه فارسی آزمون تداعی های دور (خلاقیت: تفکر همگرا) صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1397)
بررسی کنترل شناختی تمایل به رفتارهای پرخطر در نوجوانان صغری اکبری چرمهینی، تورج سپهوند، مهدیه شفیعی تبار، مرضیه السادات سجادی نژاد (1395)
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی مهدیه شفیعی تبار، آذر نادی، مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)
بررسی تحولی هوش معنوی (از نوجوانی تا سالمندی) مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)