1403/04/31
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پا هنگام استفاده از کفش مینیمالیست حین فرود تک پا سید عبدالعلی حسینی، محبوبه عالم زاده، مهرداد عنبریان، صفورا قاسمی (1401)
آیا نوع کفش بر الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی حین پایین رفتن از پله اثرگذار است؟ سید عبدالعلی حسینی، محبوبه عالم زاده، مهرداد عنبریان، صفورا قاسمی (1400)
The Effect of Weight Bearing Exercise on Bone Mineral Density of Premenopausal Women Safoura Ghasemi, Heydar Sadeghi, Ahmad Tahammoli Roudsari, Zahra Basiri (2017)
تأثیر تمرینات ورزشی در آب بر تراکم استخوان زنان پری منوپوز صفورا قاسمی، حیدر صادقی، زهرا بصیری، احمد تحملی رودسری (1395)
تأثیر تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان زنان پیش یائسه صفورا قاسمی، حیدر صادقی، احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری (1395)
مقاله ارائه‌شده
حفظ تعادل در سالمندان صفورا قاسمی (1401)
ارزیابی وضعیت سر سالمندان در مقایسه با افراد جوان هنگام استفاده از تلفن همراه صفورا قاسمی، اسماعیل پشنگ­ پور، کوثر شیخ اکبری (1401)
The effect of combined exercise on Neuromuscular activity of Trunk and Lower limb muscles in Premenopausal Women Safoura Ghasemi, Heydar Sadeghi, Ahmad Tahammoli Roudsari, Zahra Basiri (2017)
کتاب
تمرینات آزمایشگاهی و میدانی در بیومکانیک ورزش و تمرین صفورا قاسمی، یاسین حسینی، شیرین یزدانی (1402)
تجزیه و تحلیل مشاهده ای راه رفتن فرزانه موثقی، صفورا قاسمی (1400)
حرکت شناسی سیستم اسکلتی عضلانی لیلا غزاله، صفورا قاسمی (1399)
حرکت شناسی و بیومکانیک اسکلت محوری بدن انسان محمدجواد رضی، صفورا قاسمی (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر تمرینات تناوبی روی تردمیل آبی بر الگوی پرش-فرود و تعادل فوتسالیست های حرفه‌ای صفورا قاسمی، مسعود گلپایگانی، محمد پرستش، امیرحسین نجیمی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته