1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حرکت شناسی و بیومکانیک اسکلت محوری بدن انسان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حرکت شناسی، بیومکانیک، اسکلت محوری
سال 1398
پژوهشگران صفورا قاسمی ، محمدجواد رضی

چکیده

مقدمه در کتاب حرکت شناسی و بیومکانیک اسکلت محوری بدن در دو بخش استخوان شناسی و مفصل شناسی توصیف می شود. ساختار اسکلتی بدن به اسکلت محوری و اسکلت ضمیمه ای تقسیم می شود. اسکلت ضمیمه ای شامل استخوان های اندام های انتهایی بدن و ترقوه، کتف و لگن می باشد، در مقابل اسکلت محوری شامل کاسه سر، ستون فقرات، دنده ها و جناغ می باشد. اسکلت محوری و اسکلت ضمیمه ای در قسمت فوقانی به وسیله مفاصل جناغی چنبری و در قسمت تحتانی به وسیله مفاصل خاجی خاصره ای به یکدیگر متصل شده است.