1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حرکت شناسی سیستم اسکلتی عضلانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حرکت شناسی، سیستم اسکلتی عضلانی
سال 1399
پژوهشگران صفورا قاسمی ، لیلا غزاله

چکیده

حرکت و جابه جایی یکی از ویژگی های قابل توجه بدن انسان و یک ضرورت برای بقا در طول دوره های تکامل بوده است. مطالعه حرکت انسان نخستین بار در 300 تا 500 سال قبل از میلاد، توسط فیلسوفان یونانی انجام شد. در کشور یونان به مطالعه حرکت کینزیولوژی گفته می شد و این واژه هنوز هم در دانشگاه های معتبر دنیا و مجامع علمی مورداستفاده قرار می‎گیرد. اصطلاح یونانی کینزیولوژی از دو کلمه Cinesis به معنای حرکت و Logosبه معنای مطالعه، مشتق شده است. حرکت انسان را می توان از جنبه های مختلف آناتومیکی، فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، کنترل حرکتی، روان شناختی، اجتماعی و فلسفی موردمطالعه قرارداد. بااین حال زمانی که این مطالعه از جنبه های آناتومیکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی صورت می گیرد، در حیطه کینزیولوژی قدم نهاده شده است. به عبارت دیگر در علم کینزیولوژی، محقق حرکت را از جنبه های آناتومیکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی موردمطالعه قرار می دهد. تمام حرکات انجام شده از ساده تا پیچیده، نتیجه عمل متقابل اجزای آناتومیکی و نرو فیزیولوژیکی هستند. اجزای آناتومیکی بدن انسان مانند استخوان ها، عضلات، تاندون ها و غیره، به عنوان یک شالوده جهت اجرای تمامی حرکات به کار گرفته می شوند. در این میان میلیون ها سلول عصبی در بدن، این توانایی را به انسان می دهد . تا بتوانند حرکات ارادی را تنظیم کرده و آنها را اجرا نماید. ازاین رو، آناتومی و فیزیولوژی، اجزای ضروری مطالعه حرکات انسان هستند. بیومکانیک نیز که دانشی برگرفته از علم فیزیک است به ما اجازه می دهد تا نیروهای مؤثر بر بدن را مشخص نماییم و توصیف دقیقی از اجرای حرکات و کار آیی آنها داشته باشیم. بنابراین، می توان گفت کینزیولوژی، مطالعه چندجانبه حرکت انسان است. کتاب درسی حاضر که برگرفته از کتب و منابع معتبر کینزیولوژی است باهدف استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مورد نگارش قرارگرفته است. ازجمله ویژگی های کتاب حاضر می توان به منطبق بودن مطالب با سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استفاده از مثال ها و تحلیل های حرکتی جهت درک مفاهیم و تصاویر گویا اشاره نمود. درباره تصاویر کتاب حاضر باید متذکر شد که اکثر تصاویر برای نخستین بار و اختصاصاً برای همین کتاب مورد طراحی قرارگرفته است. امید است مطالب نگاشته شده، به عنوان منبعی مکفی در پیشبرد