1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تمرینات آزمایشگاهی و میدانی در بیومکانیک ورزش و تمرین
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بیومکانیک، ورزش
سال 1402
پژوهشگران صفورا قاسمی ، یاسین حسینی ، شیرین یزدانی

چکیده

بیومکانیک حرکت، یک اصل اساسی در آماده ‌سازی حرفه‌ای مربیان ورزشی،‌ تمرین دهندگان ورزشی، معلمان تربیت بدنی،‌ مربیان آمادگی جسمانی و فیزیوتراپیست‌‌ها است. علاوه بر مطالعه تئوری علمی زمینه‌ ساز بیومکانیک حرکت، آمادگی حرفه‌ای در این زمینه‌ها به طور معمول شامل مقدار قابل توجهی آزمایشگاه و کار میدانی است که برای افزایش درک مفهومی و توسعه تمرینات خوب در ارزیابی عملکرد طراحی شده است. طبق این روش، هدف این کتاب جلب دانشجویان در تمرینات آزمایشگاهی و میدانی است در جهت: • توسعه دانش و درک مفاهیم اساسی زمینه سازِ بیومکانیک حرکت. • تسهیل تمرین در مشاهده و اندازه‌گیری عملکرد، تجزیه و تحلیلِ نتایج فردی و گروهی و گزارش‌نویسی. • تسهیل تمرین در استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی استاندارد مورد استفاده در ارزیابی بیومکانیکی عملکرد و تحقیقات بیومکانیک. • بهبود درک اهمیت تمرین درست در تجزیه و تحلیل عملکرد در شرایط آزمایشگاهی و میدانی این کتاب شامل هفت فصل است: فصل 1 مفاهیم اساسی نیرو، مکانیک، بیومکانیک و انواع حرکت را معرفی می‌کند و واحدهای مکانیکِ اندازه‌گیری در سیستم متریکِ واحد‌ها را توصیف می‌کند. فصل 2 روش‌های اساسی تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌های بیومکانیکی، بویژه معیارهای گرایش مرکزی، معیارهای تغییرپذیری، همبستگی، قابلیت روایی و پایایی را توصیف می‌کند. در فصل های 3 تا 7 بیومکانیک کینماتیک خطی (فصل3)، کینتیک خطی (فصل4)، کینماتیک زاویه‌ای (فصل 5)، کینتیک زاویه‌ای (فصل 6) و کار، انرژی و توان (فصل7) شرح داده شده است. فصل‌های 3 تا 7 بر یک یا چند کاربرگ عملی در مورد مفاهیم و اصول بیومکانیکی تحت پوشش در فصل مربوطه تاکید می‌کنند.