1403/04/05
حسین کاویار

حسین کاویار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5699-4241
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، گروه حقوق
تلفن: 08632629360

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ محمد جواد عبداللهی، مرتضی جلیل زاده، حسین کاویار (1402)
ماهیت شناسی اذن حسین کاویار (1399)
عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، مجتبی حسین نژاد (1397)
وضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه حسین کاویار، اعظم ابراهیمی (1396)
ماهیت ایجاب حسین کاویار، فخرالدین اصغری آقمشهدی، علی اکبر ایزدی فرد (1396)
تقدّم حقّ ولایی قهری مادر نسبت به جدّ پدری بر مبنای مصالح روز سام محمدی، حسین کاویار، اعظم ابراهیمی (1396)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل ابعاد شناختی اخلاق حرفه ای قاضی و وکیل در دادرسی مدنی فاطمه جلالی، حسین جاور، حسین کاویار (1402)
العداله الفقهیه و حقوق الإنسان فی الفقه الامامیه علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار، ابراهیم آقا محمدی (1397)
کتاب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

علایق پژوهشی

  • حقوق مدنی
  • آیین دادرسی مدنی
بیشتر