1403/04/05

کیوان احسانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9331-7589
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1402)
تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مرضیه بابایی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1401)
بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
نقد و ارزیابی مقاله یوسف و زلیخا در دایره المعارف لیدن هلند کیوان احسانی (بازنشسته)، فرهاد امرایی، رضا ملازاده یامچی (1401)
نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم مرضیه قدمی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
دیدگاه های برقعی در باره امامت: بازخوانی و نقد سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل یهدی مستخرج از آیات قرآن .... سیده راضیه پورمحمدی، سهراب مروتی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای marziyeh ghadami, Keyvan Ehsani, Alireza Tabibi, Ali Hasanbagi (2022)
معناشناسی سلطان در قرآن با تاکید بر روابط هم نشینی و جانشینی فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
نقد آرای مختلف در خصوص رسم الخط قرآن کریم کیوان احسانی (بازنشسته)، محمد دهقانی، افسانه کوهرو (1400)
کاربست نظریه کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبه غراء فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
روش شناسی تفسیر مفاتیح الجنان فی حل رموز القرآن کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج، ماهرخ غلامی (1399)
بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره معصومه امامی، کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1399)
مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبۀ 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی سمیه سلمانیان، کیوان احسانی (بازنشسته)، سید مهدی مسبوق، فاطمه دست رنج (1399)
اعتبار سنجی شواهد وقوعی قرآنی نظریه اجتهاد الگو محور سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
واکاوی نقادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسل به اهل بیت(ع) سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
نسخ عقلی از دیدگاه قرآن و حدیث کیوان احسانی (بازنشسته)، سید ابراهیم مرتضوی (1398)
A Study and Evaluation of the Opinions of Seyyid Abul-Fazl Burqe’i Fereydoon Mohammedi Fam, Keyvan Ehsani, Seyed Majid nabavi (2020)
اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
کتاب شناسی پاسخ به شبهات قرآنی کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مهدی آشناور، ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی نظریه استمرارنسخ کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، سید ابراهیم مرتضوی (1396)
کتابشناسی توصیفی شروح حدیث عنوان بصری کیوان احسانی (بازنشسته) (1396)
زینبی، بشیر بن حامد کیوان احسانی (بازنشسته) (1396)
« تفسیر به رأی » تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون تفسیر به رای کیوان احسانی (بازنشسته)، اصغر طهماسبی بلداجی (1394)
خلقت آدم و حوا در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته) (1394)
مستندات اختصاص واژه اهل البیت به خمسه طیبه در آیه تطهیر محمد امیری، کیوان احسانی (بازنشسته) (1394)
A Look at Meaning of Arrogance in Quran and Ways to Treat It Abolfazl Mahdavye Hezave, Keyvan Ehsani, Ebrahim Ebrahimi (2014)
منطق تفسیر قرآن به قرآن و بررسی ربطه آن با روایات ضرب قرآن سید محمد باقر حسینی قزوینی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1385)
مقاله ارائه‌شده
بررسی ابعاد عدالت اجتماعی در چشم انداز گام دوم انقلاب... کیوان احسانی (بازنشسته)، ملیحه غلامی (1400)
اهداف تعلیم و تربیت از منظر قرآن فاطمه مقدسی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
واکاوی رویکرد تفسیری عبدالکریم خطیب بر پایه روش تحلیل گفتمان کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1399)
عصمت انبیاء و معصومین (ع) در قرآن و روایات کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
تحلیل تعارض نمایی صفات انسان در قرآن کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
بررسی عوامل جذب و ایجاد انگیزه دانش آموزان به نماز در مدارس محیا فتحی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
درسهای زندگی ابوطالب برای جامعه امروز کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
فرهنگ ایثار و شهادت کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
بازشناسی موانع سبک زندگی دینی از منظر نهج البلاغه فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
مبانی و راهکارهای قرآنی تقریب کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
مبانی و راهکارهای تقریب مذاهب در قرآن کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1395)
واکاوی جایگاه واقعه غدیر در ارائه سبک زندگی و ترسیم تمدن نوین اسلامی اصغر طهماسبی بلداجی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
مستشرقان و تعدد زوجات پیامبر اکرم (ص) کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
تاثیر آموزه های دینی در فرهنگ و فرهنگ سازی کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
تربیت دینی و خانوده کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه اسلام کیوان احسانی (بازنشسته)، مهناز بهرامی (1394)
زندگینامه دکتر عبدالکریم قریب کیوان احسانی (بازنشسته) (1394)
علل اختلاف در ترجمه های قران کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
زینب(س)، زینب است. کیوان احسانی (بازنشسته) (1386)
حضرت علی (ع) از دیدگاه غیر شیعیان کیوان احسانی (بازنشسته) (1380)
کتاب
راهکارهای اعتقادی اخلاقی پیشگیری از جرایم فردی و اجتماعی از منظر قرآن معصومه عاشوری، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
زن خانواده و جامعه کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
قطره ای از فضائل جواد آل طه (بررسی و تحلیل زندگانی امام جواد (علیه السلام)) سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1394)
تاملات فلسفی در اخلاق کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
آسیب شناسی فرهنگی جامعه ی دینی کیوان احسانی (بازنشسته) (1391)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی تطبیقی معناشناسی ولایت در قرآن در تفاسیر المیزان و الکشاف کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج، ماهرخ غلامی (1402)
مصطلح الکتمان فی القرآن و السنه النبویه کیوان احسانی (بازنشسته)، سهی حسین شنیوه (1401)
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مفسران معاصر تشیع و اهل‌تسنن در مورد آیه‌ی متعه کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی، محمد پیریائی (1401)
"مراجعه ونقد لأثار المستشرقین حول تناقضات القرآن بناءً علی العقود الثلاثه الماضیه کیوان احسانی (بازنشسته)، کرار براهیم نعمه الکصوصی (1401)
انواع الاستدلال فی القران دراسه تحلیلیه علی اساس تفسیر الامثل کیوان احسانی (بازنشسته)، احمد دحام کتاب العویسی (1401)
الإعجاز القرآنی فی تفسیر الکاشف للشیخ محمد جواد مغنیه کیوان احسانی (بازنشسته)، دحدوح عباس عباس فرج دحدوح (1401)
توظیف النحو لتحلیل آیات الشکر فی القرآن الکریم کیوان احسانی (بازنشسته)، طیبه جلال محمد الحمیداوی (1401)
بررسی تاریخی سیر تطور اندیشه اعجاز قرآن کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
اعتبار سنجی مبانی و روش های نقد حدیث سیدابوالفضل برقعی علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته)، مجید معارف، سید مجید نبوی (1400)
پیروی های ممنوع از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1400)
بررسی رویکرد قرآن در تعامل با اهل کتاب کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1399)
بررسی تطبیقی تفسیر آیات توحیدی بر اساس دیدگاه های ابن تیمیه و آیت الله سبحانی محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
زینت و آراستگی از منظر قرآن مجید و روایات معصومین( علیهم السلام) فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
بررسی تطبیقی حقوق فرزندان از دیدگاه قران و امام سجاد (ع) کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1398)
محبت الهی اسباب، زمینه ها و .... کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
نقش آموزه های معنویت بر بهزیستی باتاکیدبر آیات و روایات علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
بررسی تطبیقی ویژگی های خردمندان از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1398)
تبیین نقشه انسان از منظر امام علی(ع) علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
امیدواران از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی ملاک عدم مخالفت حدیث با دانش های تجربی در فهم و نقد حدیث و آسیب شناسی آن ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته)، مهدی آشناور (1397)
جایگاه علوم ادبی در تفسیر مخزن العرفان کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1397)
عتبارسنجی نظریه استمرار نسخ آیات قرآن کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
خوف و حزن در صحیفه سجادیه کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1396)
آداب سخن گفتن از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
لعن از منظر قرآن و روایات کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1395)
بررسی رویکرد آیات کنایی 3 جزء اول قرآن کریم کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
بررسی تطبیقی منجی موعود(ع) از دیدگاه اسلام و زرتشت کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، شیرین شجاعی (1394)
بررسی هوی پرستی در قرآن ونهج البلاغه علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1393)
شبهات مستشرقان نسبت به سیره ی اخلاقی پیامبر (ص) و نقد آن با تکیه بر قرآن و روایات کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1393)
رمز جاودانگی اسلام در قرآن از نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
رابطه عقل و دین در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
تحلیل و بررسی یاس و نا امیدی از نگاه قرآن و نهج البلاغه علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی تطبیقی جنگ و جهاد از دیدگاه قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1393)
بررسی خاتمیت در دین اسلام و مسیحیت ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی رابطه عدالت و دین در قرآن کریم با تکیه بر آراء شهید مطهری محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی تطبیقی اخلاق خانواده در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1392)
پژوهشی در محکم و متشابه قرآن... کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی و تبیین مولفه های تمدن اسلامی در قرآن کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی و تحلیل عوامل صعود و سقوط انسان در قرآن ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1391)
نگاهی به مفهوم کبر در قرآن و راههای درمان آن کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1391)
بررسی تطبیقی شیطان از دیدگاه قرآن و عهدین کیوان احسانی (بازنشسته) (1390)
بررسی تطبیقی داستان آدم و حوا در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی مبانی و روشهای قرآن پژوهی«آلفورد تی ولچ» کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1399)