1403/02/29
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جهانی‌شدن و نظارت بر اختیارات دولت وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان (1402)
تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، میرهادی حسینی کندلجی (1402)
Income distribution and environmental pollution: A panel data analysis for the provinces of Iran, 2005–2016 Vahid Kafili Khajeh, Mohammadsaeed Zabihidan, Mirhadi Hosseini Kondelaji (2023)
آیا سرمایه انسانی خلاق و آلودگی محیط‌زیست بر مهاجرت داخلی اثر دارد؟ محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، عباس خسروانی (1402)
تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها وحید کفیلی خواجه، مهدی میرزائی نظام آباد، سکینه عبدالی (1401)
سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی وحید کفیلی خواجه، مهدی میرزائی نظام آباد، حسین حسینلو (1401)
تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت احمد صلاح منش، سید عزیز آرمن، وحید کفیلی خواجه، احمد دهقانی احمد آباد (1399)
نقش حکمرانی خوب در تاثیرگذاری مخارج دولت در بهداشت وحید کفیلی خواجه، مهسا قاسم زاده (1397)
عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی سید عزیز آرمن، وحید کفیلی خواجه، حسن فرازمند، حسین ملتفت (1396)
اثر جرم بر هم گرایی توسعه استان های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی سید عزیز آرمن، وحید کفیلی خواجه، حسن فرازمند، حسین ملتفت (1396)
نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX سید عزیز آرمن، مجتبی قربان نژاد، وحید کفیلی خواجه (1396)
جرم و هم گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی سید عزیز آرمن، حسن فرازمند، حسین ملتفت، وحید کفیلی خواجه (1395)
بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری سید عزیز آرمن، وحید کفیلی خواجه، مجتبی قربان نژاد (1393)
مقاله ارائه‌شده
سنجش سطح توسعه شهرستانهای استان آذربایجان غربی محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه (1402)
مقایسه عملکرد مالی شرکت های دارویی ایران قبل و بعد از برجام وحید کفیلی خواجه، علی آشتاب، سارای قادری راد (1402)
بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی (رهیافت داده‌های تابلویی در ایران) محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، عباس خسروانی (1401)
مقایسه عملکرد مالی بانکهای خصوصی و دولتی: کاربرد روش تاپسیس وحید کفیلی خواجه، مهدی میرزائی نظام آباد، اعظم پورعلیرضا (1400)
ردپای بیماری هلندی در عملکرد مالی شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وحید کفیلی خواجه، مهدی میرزائی نظام آباد، فرهاد مصطفایی (1400)
آیا کمربند سبز در اطراف شهر بر قیمت مسکن تأثیرگذار است؟ (مطالعه موردی شهر کمبریج انگلستان) محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، میرهادی حسینی کندلجی (1400)
رتبه بندی هوش تجاری و تاثیر آن بر عملکرد مالی بانک ها ندا خاتم نژاد، وحید کفیلی خواجه، علی آشتاب (1400)
نقش فناوری ارتباطات در یکپارچگی قیمتی استانهای ایران(1378-1396) سید مرتضی افقه، وحید کفیلی خواجه، احمد دهقانی احمد آباد (1400)
Health and Economic Growth Nexus: Evidence from Turkey Vahid Kafili Khajeh, Reza Mohamadpour, elham shabanlou (2018)
کتاب
استان مرکزی و بایسته های حکمرانی وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، عباس خسروانی (1402)