1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شدت انرژی فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش
سال 1400
مجله مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، سعید هاشمی ، فائزه مرندی

چکیده

در تحقیق حاضر، نویسندگان می خواهند به این پرسش پاسخ دهند که آیا سطح آموزش بالاتر می تواند زمینه ساز استفادۀ بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی باشد؟ برای این منظور، به برآورد عوامل مؤثر بر شدت انرژی با استفاده از داده­های 119 کشور (2000 تا 2013 م) پرداخته شده است. کشورها به دو گروه کشورهای توسعه یافته (کشورها با توسعه انسانی بسیار بالا) و کشورهای درحال توسعه (کشورهای با سطح توسعۀ بالا، متوسط و پایین) تقسیم شده است. نتایج برآورد برای هر دو گروه نشان می دهد که افزایش سطح آموزش باعث افزایش بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی می­شود. به عبارت دیگر، رابطۀ فاوا با شدت انرژی از طریق گسترش آموزش قوی تر می­شود؛ بنابراین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار افزایش سطح آموزش می تواند سیاستی مؤثرتر برای کاهش شدت انرژی و درنتیجه افزایش امنیت تأمین انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی باشد.