1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه عملکرد مالی شرکت های دارویی ایران قبل و بعد از برجام
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عملکرد مالی؛ شرکت‌های داروئی؛ برجام
سال 1402
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، علی آشتاب ، سارای قادری راد

چکیده

این مطالعه به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی شرکت‌های دارویی قبل و بعد از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) پرداخته است. نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های رشد برای ارزیابی عملکرد شرکت 29 شرکت دارویی ایران در سال‌های 1387 تا 1397 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین عملکرد مالی 25 شرکت قبل از برجام بهتر از بعد از برجام بوده است. صنایع شیمیایی سینا، داروسازی دکتر عابدی، شرکت تزریقی و دارویی ایران و داروسازی رازک میانگین عملکرد مالی بهتری پس از برجام داشتند. آزمون معناداری تفاوت میانگین عملکرد مالی قبل و بعد از برجام نشان می‌دهد که میانگین عملکرد مالی صنعت داروسازی ایران قبل از برجام بهتر از بعد از برجام بوده است.