1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
وضعیت طلاق در استان های ایران(1386تا1394): با تأکیدی بر استان آذربایجان غربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
طلاق، استان های ایران، آذربایجان غربی
سال 1396
مجله دانش انتظامي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، هادی بهاری

چکیده

در این مقاله به بررسی روند طلاق در استان های ایران با تأکید بر استان آذربایجانغربی (1386تا 1394) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ طلاق در کل کشور و تمامی استان های کشور روندی صعودی را داشته است. نرخ طلاق در استان آذربایجان غربی در طی دوره مورد بررسی همواره کمتر از نرخ کشوری بوده است اما سرعت بالای رشد آن نسبت به سرعت افزایش کشوری باعث هم گرائی به سمت نرخ کشوری شده است. به طوری که در سال 1394 به ازای هر 1000نفر دو مورد طلاق ثبت شده است و به طور متوسط به ازای هر شش ازدواج یک مورد طلاق در استان آذربایجان غربی رخ داده است. تحلیل هم بستگی بین سطح توسعه و نرخ طلاق نشان از رابطه مثبت بین این دو متغیر دارد. با توجه به رابطه مثبت بین توسعه و طلاق و اینکه استان آذربایجان غربی از سطح توسعه پایین تری برخوردار است و هم چنین با توجه به سرعت بالای افزایش طلاق دراین استان در چند سال اخیر، در صورت عدم توجه نظام مند به این مسئله، پیش بینیمی شود که این استان در سال های آتی با بحران گسترش بیش از پیش پدیده طلاق مواجه باشد.