1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش سطح توسعه شهرستانهای استان آذربایجان غربی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
توسعه، تاپسیس، پیرامون مرکز
سال 1402
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، محمد سعید ذبیحی دان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی سطح توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی با توجه به داده‌های سال 1395 و با بهره‌گیری از روش تاپسیس می‌باشد. رتبه‌بندی سطح توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی نشان داد که شهرستان ارومیه در رتبه اول توسعه قرار دارد و شهرستان ماکو با اختلاف نسبتاً زیاد در رتبه دوم قرار گرفته است. شهرستان پلدشت کمترین سطح توسعه را در بین 17 شهرستان استان به خود اختصاص داده است. همچنین با مقایسه متوسط توسعه شهرستان‌های مرزی و غیر مرزی، فرضیه پیرامون مرکز برای شهرستان‌های استان آذربایجان غربی قابل تائید می‌باشد.