1403/01/28
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جهانی‌شدن و نظارت بر اختیارات دولت وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان (1402)
تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، میرهادی حسینی کندلجی (1402)
Income distribution and environmental pollution: A panel data analysis for the provinces of Iran, 2005–2016 Vahid Kafili Khajeh, Mohammadsaeed Zabihidan, Mirhadi Hosseini Kondelaji (2023)
آیا سرمایه انسانی خلاق و آلودگی محیط‌زیست بر مهاجرت داخلی اثر دارد؟ محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، عباس خسروانی (1402)
تأثیر اندازه دولت و باز بودن تجاری بر بحران بانکی در ایران: کاربردی از روش جینگ و همکاران (2013) میرهادی حسینی کندلجی، داود محمودی نیا، بهروز صادقی عمروآبادی، محمد سعید ذبیحی دان (1400)
The Welfare Effects of Greenbelt Policy: Evidence from England Hans Koster, Mohammadsaeed Zabihidan (2019)
بررسی تأثیر قوانین کاربری زمین بر عرضه زمین های مسکونی محمد سعید ذبیحی دان، احسان مرادی (1397)
The Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models Sohrab Delangizan, Zahra Dehghan Shabani, Azad Khanzadi, Mohammadsaeed Zabihidan (2018)
بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، محمد سعید ذبیحی دان، معصومه هادی زادگان (1393)
شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه ای ایران روح اله شهنازی، محمد سعید ذبیحی دان (1392)
مقایسه فرضیه ساختار،رفتار،عملکرد با فرضیه ساختار کارا: در صنعت بیمه ایران احمد صدرایی جواهری، محمد سعید ذبیحی دان، زهرا بهزادی (1391)
بررسی اثر تبلیغات و تمرکز صنعتی بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران احمد صدرایی جواهری، محمد سعید ذبیحی دان، علی بلاغی (1390)
مقاله ارائه‌شده
سنجش سطح توسعه شهرستانهای استان آذربایجان غربی محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه (1402)
بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی (رهیافت داده‌های تابلویی در ایران) محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، عباس خسروانی (1401)
آیا کمربند سبز در اطراف شهر بر قیمت مسکن تأثیرگذار است؟ (مطالعه موردی شهر کمبریج انگلستان) محمد سعید ذبیحی دان، وحید کفیلی خواجه، میرهادی حسینی کندلجی (1400)
کتاب
استان مرکزی و بایسته های حکمرانی وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، عباس خسروانی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • اقتصاد شهری و منطقه ای
  • اقتصاد صنعتی
بیشتر