1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه فرضیه ساختار،رفتار،عملکرد با فرضیه ساختار کارا: در صنعت بیمه ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
"ساختار بازار"، "سودآوری"، "صنعت بیمه"
سال 1391
مجله پژوهشنامه بيمه
شناسه DOI
پژوهشگران احمد صدرایی جواهری ، محمد سعید ذبیحی دان ، زهرا بهزادی

چکیده

دو فرضیه اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به سختار-رفتار-عملکرد سنتی (SCP ) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1382-1388، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمه ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیه سنتی ساختار-رفتار- عملکرد را مورد تائید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمه ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.