1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استان مرکزی و بایسته های حکمرانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حکمرانی-استان مرکزی
سال 1402
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، محمد سعید ذبیحی دان ، عباس خسروانی

چکیده

توسعه منطقه ای در استان مرکزی با بهره گیری از 12 متغیر مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه پژوهش نشان از واگرایی در سطح توسعه شهرستانهای استان دارد.