1402/12/02
حسین محمدی

حسین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7333-2098
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56354975800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی شبکه تنظیمی ژن‌های مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) رمضانعلی عزیزی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی، حسینعلی قاسمی (1402)
مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه غنی سازی مجموعه های ژنی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1402)
برآورد ضریب همخونی ژنومی و اندازه مؤثر جمعیت در نژادهای مختلف بز حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، محمد شمس اللهی (1402)
مطالعه پویش کل ژنوم برپایه آنالیز مسیر مرتبط با صفات رشد در گوسفند حسین محمدی، ابوذر نجفی، محمد شمس اللهی (1401)
پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ در نژاد رُدآیلندرِد با استفاده از روش های بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی (1401)
پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش های چند مرحله ای بیز B و تک مرحله ای GBLUP حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ابوذر نجفی (1401)
Protective effect of rosiglitazone on microscopic and oxidative stress parameters of ram sperm after freeze‑thawing Mahdieh Mehdipour, Hossein Daghigh Kia, Abouzar Najafi, Zohreh Mehdipour, Hossein Mohammadi (2022)
Effect of tempol and straw size on rooster sperm quality and fertility after post-thawing Abouzar Najafi, Mahdieh Mehdipour, Hossein Mohammadi, Zohreh Mehdipour, Behzad Khorrami, Mahdi Nazari (2022)
Weighted Single-Step Genome-Wide Association Study Uncovers Known and Novel Candidate Genomic Regions for Milk Production Traits and Somatic Cell Score in Valle del Belice Dairy Sheep Hossein Mohammadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Salvatore Mastrangelo, Rosalia Di Gerlando Rosalia Di Gerlando, Marco Tolone, Baldassare Portolano, Maria Luisa Scatassa Maria Luisa Scatassa, Maria Teresa Sardina Maria Teresa Sardina (2022)
Comparing the effect of rooster semen extender supplemented with gammaoryzanol and its nano form on post-thaw sperm quality and fertility Abouzar Najafi, Hossein Daghigh Kia, Mahdieh Mehdipour, Hossein Mohammadi, Hamed Hamishehkar (2022)
مطالعه ی پویش کل ژنوم برپایه ی تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه ی ژنی مرتبط با صفات رشد در لاین اینترکراس پیشرفته مرغ حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی (1400)
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی برخی مناطق ژنومی در جمعیت گوسفندان بر پایه فرا تحلیل مهدی بابری یار، سید حسن حافظیان، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایوب فرهادی، حسین محمدی (1400)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن بدن در مرغ امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی (1399)
Genome-wide association study and gene ontology for growth and wool characteristics in Zandi sheep Hossein Mohammadi, Abbas raffat, H MoradiShahrbabak, jalil Shoja, Mohammad Hossein Moradi (2020)
Effect of crocin and naringenin supplementation in cryopreservation medium on post-thaw rooster sperm quality and expression of apoptosis associated genes Mahdieh Mehdipour, Hossein Daghigh Kia, Abouzar Najafi, Hossein Mohammadi, Manuel Alvarez-Rodriguez (2020)
مطالعه ساختار و لایه بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
مقاله ارائه‌شده
مطالعه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی جهت شناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با بیماری لکوز در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین فرناز ارجمند، حسین مرادی شه بابک، محمد مرادی شهر بابک، حسین محمدی، یونس دوستی (1402)
پویش ژنومی صفات عملکردی در گوسفندان شیری با استفاده از روش بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی (1402)
مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژن کاندیدای ESR2 مرتبط با تعداد نتاج متولد شده در نژاد گوسفند رومانوف بر پایه فرا-تحلیل سارا هاشمی، زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با سازگاری به دمای محیط در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی محمد حسین مرادی، علی نوروزی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، علی اسمعیل زاده (1402)
مطالعه پویش ژنومی برای شناسایی ژن‌های کاندیدای TTC7، IRS1 و SLC45A3 مرتبط با چربی شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی‌سازی زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
پویش ژنومی صفات بیومتری در بز با استفاده از روش‌های بیزی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، علیرضا علیخانی (1402)
مطالعه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی جهت شناسایی جایگاه های ژنتیکی مرتبط با بیماری یون در گاوهای شیرده هلشتاین یونس دوستی، محمد مرادی شهر بابک، حسین مرادی شه بابک، حسین محمدی، فرناز ارجمند (1402)
مطالعه پویش ژنومی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی سازی مجموعه های ژنی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زینب علیپور، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
مطالعه پویش کل ژنومی برپایه آنالیز مسیر مرتبط با صفات ساختاری در اسب امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهسا نظری، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی بر پایه روش hapFLK در نژادهای گوسفند دنیا محمد حسین مرادی، فاطمه جیریایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی الگوی همبیان و شبکههای تنظیمی بیان ژنی مرتبط با ترشح شیر در بافت پستانی گاوهای شیری حسین محمدی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حدیث شیراوند (1402)
بررسی شبکه تنظیمی ژنهای مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، حسین محمدی (1400)
آنالیز پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر در اسب مسابقه ای و غیرمسابقه ای امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، مهسا نظری (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته