1403/01/25
محسن باقری

محسن باقری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of Web-based Peer Assessment on Students' Self-Directed Learning Skills Mohsen Bagheri, Fatemeh Sahraei, Mar Mar Kahanmohammadi (2024)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی کلثوم نامور، محسن باقری، سعید شاه حسینی (1399)
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری ویادداری دانشجویان سمیه عبدلی بزچلویی، محسن باقری، سعید موسوی پور (1398)
طراحی آموزشی؛ مدل موج وار؛ مهارت های حل مسئله محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور (1397)
Investigating the Relationship between Learning Styles and Students’ Performance in English Course Mohammad Naser Faraji, Mohsen Bagheri, Gholam Reza Abbasian (2015)
Effect of self-directed learning process on multimedia competencies of educational technology students Mohsen Bagheri, mohammad hashemi gheshlaghi, fatemeh Joshaghan nejhad (2015)
Effect of self-directed learning process on multimedia competencies of educational technology students Mohsen Bagheri, mohammad hashemi gheshlaghi, fatemeh Joshaghan nejhad (2015)
مقاله ارائه‌شده
چت GPT در آموزش: فرصت‌ها و چالش‌ها محسن باقری، علی شاهسون مارکده (1402)
تدوین اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی کلثوم نامور، محسن باقری (1399)
مدل طراحی آموزشی موج وار محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی (1399)
تاثیر آموزش به روش وب کوئست بر راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان در درس کامپیوتر محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، مرمر خانمحمدی (1395)
کتاب
گیمیفیکیشن در یادگیری و آموزش محسن باقری، کمال الدین عزتی گرد میران، علی شاهسون مارکده (1402)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و اعتبارسنجی آن از دیدگاه کاربران محمد سیفی، محسن باقری، سعید شاه حسینی، زهرا بساکی (1400)
تأثیر گیمیفیکیشن بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش-آموزان بهمن یاسبلاغی شراهی، محسن باقری، سمانه کشاورزیان کلیشادی (1400)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، محمد مخبریان (1399)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، محمد مخبریان (1399)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، کلثوم نامور (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته