1402/12/02
مسعود اسدی

مسعود اسدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5872-7673
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55128750700
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Risk and Protective Factors Affecting Drug Craving among Patients with Substance Use Disorders Undergoing Opioids Agonists Maintenance Therapy Gholamreza Kheirabadi, Masoud Asad, Mohammad Niroumand Sarvandani, Alireza Jamshidi, Faezeh Mahdavi (2023)
بررسی نقش تجارب معنوی در رضایت از زندگی دانشجویان مسعود اسدی، محسن نظری فر، زهرا یوسفوند (1401)
مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در افراد با و بدون تجربه اقدام به خودکشی مسعود اسدی، محسن نظری فر، حسن ابراهیم زاده، الهام فتحی، منیژه دانشپور (1401)
Validation and Psychological Properties of the Persian Version DSM 5 Yale Food Addiction Scale 2.0 (PYFAS 2.0) in Non-Clinical Population Mohammad Niroumand Sarvandani, Masoud Asad, Ashley Nicol Gearhardt, Mohammadsadegh Razmhosseini, Maryam Soleimani, raheleh rafaiee, Behzad Garmabi, Fahimeh Mohseni, Farideh Khosravi (2022)
Predicting High-Risk Behaviors Based on Early Maladaptive Schemas among University Students Masoud Asad, Mohsen Nazarifar, Alireza Jamshidi, zahra AkhavanBitaghsir (2021)
The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) Treatment on Anxiety, Depression and Prevention of Substance Use Relapse Mohammad Niroumand Sarvandani, Noshirvan Khezri Moghadam, Hamid Kalalian Moghadam, Masoud Asad, Raheleh Rafaiee, Maryam Soleimani (2021)
The Role of Mindfulness and its Dimensions in Predicting of Students’ Psychological Well-being Masoud Asad, Maryam Amini, Fahimeh Zarean, Ayoub Ataei, Mohammad Niroumand Sarvandani, Maryam Soleimani (2021)
پرسشنامه مرزهای ارتباطی خانواده (RBQ): ساخت و هنجاریابی احمدرضا کیانی، مسعود اسدی، اصغر شیر علی پور، الهام فتحی (1399)
The Effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Satisfaction and Positive Feelings towards the Spouse Masoud Asad, Narges Ghasemzadeh, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2020)
Predicting Students’ Adjustment considering Basic Psychological Needs and Achievement Goals Masoud Asad, ahmad Adabi Firoozjaee, Mohsen Nazarifar (2020)
ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت های حرفه ای معلمان منوچهر کلهر، محمد رضا کرمی پور، مسعود اسدی (1398)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
The pandemic in the risk society perspectives Masoud Asad, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2022)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته