1403/04/30
مسعود اسدی

مسعود اسدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5872-7673
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55128750700
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Confirmatory factor analysis and gender invariance of Persian version of the modified Yale food addiction scale (mPYFAS) 2.0: insight from a large scale Iranian sample Mohammad Niroumand Sarvandani, Masoud Asadi, Balal Izanloo, Maryam Soleimani, Faezeh Mahdavi, raheleh rafaiee, Maryam Khoramrooz, Hamed Ghazvini, Roya Taghadosiniya, Nasrin Ghadiri Varzaneh, Qing‑Wei Chen, Ashley Nicol Gearhardt (2024)
The role of sleep problems and social jetlag with addiction potential: a cross-sectional study Mohammad Niroumand Sarvandani, Tayebeh Mohtashami, Solmaz Talebi, Masoud Asadi, Seyedalireza Ghanbari, Behzad Garmabi, Ali Abbasi, Kasra Rahimi (2024)
Validity of the Persian version of the Munich ChronoType Questionnaire (MCTQIR) Mohammad Niroumand Sarvandani, Masoud Asadi, Tayebeh Mohtashami, Seyed Mohammad Mirrezaie, Solmaz Talebi, Behzad Garmabi (2023)
Risk and Protective Factors Affecting Drug Craving among Patients with Substance Use Disorders Undergoing Opioids Agonists Maintenance Therapy Gholamreza Kheirabadi, Masoud Asadi, Mohammad Niroumand Sarvandani, Alireza Jamshidi, Faezeh Mahdavi (2023)
بررسی نقش تجارب معنوی در رضایت از زندگی دانشجویان مسعود اسدی، محسن نظری فر، زهرا یوسفوند (1401)
مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در افراد با و بدون تجربه اقدام به خودکشی مسعود اسدی، محسن نظری فر، حسن ابراهیم زاده، الهام فتحی، منیژه دانشپور (1401)
Validation and Psychological Properties of the Persian Version DSM 5 Yale Food Addiction Scale 2.0 (PYFAS 2.0) in Non-Clinical Population Mohammad Niroumand Sarvandani, Masoud Asadi, Ashley Nicol Gearhardt, Mohammadsadegh Razmhosseini, Maryam Soleimani, raheleh rafaiee, Behzad Garmabi, Fahimeh Mohseni, Farideh Khosravi (2022)
Predicting High-Risk Behaviors Based on Early Maladaptive Schemas among University Students Masoud Asadi, Mohsen Nazarifar, Alireza Jamshidi, zahra AkhavanBitaghsir (2021)
The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) Treatment on Anxiety, Depression and Prevention of Substance Use Relapse Mohammad Niroumand Sarvandani, Noshirvan Khezri Moghadam, Hamid Kalalian Moghadam, Masoud Asadi, Raheleh Rafaiee, Maryam Soleimani (2021)
The Role of Mindfulness and its Dimensions in Predicting of Students’ Psychological Well-being Masoud Asadi, Maryam Amini, Fahimeh Zarean, Ayoub Ataei, Mohammad Niroumand Sarvandani, Maryam Soleimani (2021)
پرسشنامه مرزهای ارتباطی خانواده (RBQ): ساخت و هنجاریابی احمدرضا کیانی، مسعود اسدی، اصغر شیر علی پور، الهام فتحی (1399)
The Effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Satisfaction and Positive Feelings towards the Spouse Masoud Asadi, Narges Ghasemzadeh, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2020)
Predicting Students’ Adjustment considering Basic Psychological Needs and Achievement Goals Masoud Asadi, ahmad Adabi Firoozjaee, Mohsen Nazarifar (2020)
ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت های حرفه ای معلمان منوچهر کلهر، محمد رضا کرمی پور، مسعود اسدی (1398)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
صمیمیت فروپاشیده: درمان اعتیادها از منظر پیوند بخشی خانواده و اجتماع مسعود اسدی، احمدرضا کیانی، جواد خدادادی سنگده (1402)
The pandemic in the risk society perspectives Masoud Asadi, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2022)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی الگوی کیفی اعتماد در روابط زناشویی: یک پژوهش داده‌بنیاد محسن نظری فر، مسعود اسدی، سپیده جلوانی اصفهانی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته