1403/05/04
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
ON THE WEAKLY COFINITENESS OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES Hajar Roshan-Shekalgourabi, Marziyeh Hatamkhani (2023)
SOME RESULTS ON THE C-MINIMAX MODULES Marziyeh Hatamkhani, Hajar Roshan-Shekalgourabi (2023)
Some bounds for vanishing of derived local homology modules Marziyeh Hatamkhani, Moharram Aghapournahr (2016)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کران پایین مدولهای کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته Moharram Aghapournahr, Marziyeh Hatamkhani, Mahmoud Behrouzian (2022)
بررسی خواص متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی محرم آقاپورنهر، کمال بهمن پور، مرضیه حاتم خانی، حمیدرضا کریمی راد (1400)
برخی خواص همولوژیکی ایدهآلهایی با بعد کوهمولوژیکی یک مرضیه حاتم خانی، محرم آقاپورنهر (1397)
هم متناهی بودن نسبت به ایده آل های با بعد کوچک مرضیه حاتم خانی، محرم آقاپورنهر (1396)
بررسی برخی پوشش ها در گروههای متناهی عزیز اله آزاد، مرضیه حاتم خانی (1394)
بررسی و مطالعه گراف نادوری گروه های متناهی عزیز اله آزاد، مرضیه حاتم خانی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته