1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زیرمدول های اول از مدول های آرتینی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدولهای زنجیری، بعد مدولها، مدولهای ضربی، زیرمدولهای اول، بعد کاهش یافته مدولها، زیرمدولهای اول ضعیف.
سال 1398
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، زیرمدولهای اول و اول ضعیف از مدولهای آرتینی را رده بندی میکنیم و همچنین بعضی از نتایج قبلی در مورد مدولهای اول را تعمیم میدهیم