1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رشته های منظم و صفرشدن تابعگونهای همولوژیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Local cohomology; maximal Cohen–Macaulay module; Noetherian ring; regular sequence
سال 1398
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)

چکیده

Let (R;m) be a Noetherian local ring of dimension d  1 and let M be a nonzero finitely generated R􀀀module. let n be a positive integer and let x1; : : : ; xn 2 m be an M􀀀regular sequence In this paper we shall present some equivalent conditions for the vanishing of theR􀀀moduleTorR 2 (R=(x1 : : : ; xn):M) and Extn+2 R (R=(x1 : : : ; xn):M).