1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار نگاشت های ضربی محیطی بین جبرهای تابعی یکنواخت حقیقی بر فضاهای فشرده هاوسدورف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برد محیطی، برگشت توپولوژیک، تابع (i)- قله ای، جبر تابعی یکنواخت حقیقی، مرز شوکه، نگاشت های تواما" ضربی محیطی
سال 1395
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، مرضیه حاتم خانی(استاد مشاور)، مریم شاهمردی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه نگاشت های ضربی محیطی بین جبرهای تابعی یکنواخت حقیقی را مورد مطالعه قرار می دهیم و ساختار آن ها را تعیین می کنیم.